ضمن تشكر از انتخاب بيمارستان چشم آفتاب  خواهشمند است جهت استفاده از بيمه هاي پايه و تكميلي خود به نكات زير توجه فرماييد :

 

  • جهت اعمال جراحي و خدمات بستري بيمارستان با بيمه هاي پايه (خدمات درماني ، تامين اجتماعي و نيروهاي مسلح ) قرارداد، دارد .

 

  • بيمه هاي پايه (تامين اجتماعي و خدمات درماني و نيروي مسلح) بابت عمل هاي عيوب انكساري قرارداد، ندارند .

 

  • بيمارستان براي اعمال جراحي عيوب انكساري(لازك و PRK) با بيمه هاي سنديكا قرارداد دارد و استفاده ازاين امكان به  شرط ارائه معرفي نامه دستي از بيمه مربوطه  مي باشد  .

 

  • براي عمل هاي استرابيسم ، پلك، بلفاروپلاستي ، خارج كردن توده هاي پلك براي پوشش بيمه عندالزوم ، نياز به تاييديه پزشك معتمد بيمه ها مي باشد.

 

  • همراه داشتن كارت شناسايي (ملي و شناسنامه ) بيمار براي صدورمعرفي نامه الزامي است .

 

  • براي بيمه نيروهاي مسلح شناسنامه و دفترچه بيمه الزامي مي باشد .

 

  • همراه داشتن شناسنامه براي مراجعين (خانم) بالاي 18 سال كه از بيمه تحت پوشش والدين خود استفاده مي كنند الزامي است .

  

رديف نوع بيمه سرپائي بستري لازك و prk معرفي نامه آنلاين
1 تامين اجتماعي _______ دارد _______ دارد
2 خدمات درماني _______ دارد _______ دارد
3 نيروي مسلح _______ دارد _______ دارد
4 آتيه سازان _______ دارد _______ دارد
5 آسيا _______ دارد دارد دارد
6 دانا _______ دارد دارد دارد
7 كوثر _______ دارد دارد دارد
8 ما _______ دارد دارد دارد
9 پارسيان _______ دارد دارد دارد
10 معلم _______ دارد دارد دارد
11 نوين _______ دارد دارد دارد
12 ايران _______ دارد دارد دارد
13 سرمد _______ دارد دارد دارد
14 آرمان _______ دارد دارد دارد
15 تجارت نو _______ دارد دارد دارد
16 دي _______ دارد دارد دارد
17 سامان _______ دارد دارد دارد
18 تعاون _______ دارد دارد دارد
19 كارآفرين _______ دارد دارد دارد
20 كمك رسان ايران (sos ) _______ دارد دارد دارد
21 البرز _______ دارد دارد دارد
22 سينا _______ دارد دارد دارد
23 ملت _______ دارد دارد دارد
24 رازي _______ دارد دارد دارد
25 بانك مسكن دارد دارد دارد اصل معرفي نامه از بانك
26 بانك صادرات دارد دارد دارد _______
27 بانك ملت دارد دارد دارد اصل معرفي نامه از بانك
28 بانك تجارت دارد دارد دارد اصل معرفي نامه از بانك
29 بانك كشاورزي دارد دارد دارد اصل معرفي نامه از بانك
30 مجلس دارد دارد دارد كپي كارت سلامت مجلس
31 شهرسالم (شهرداري) دارد دارد دارد اصل معرفي نامه از شركت
32 سايپا دارد _______ _______ اصل معرفي نامه از شركت
33 آرمان سفيران سلامت _______ دارد دارد معرفي نامه آنلاين
34 بانك توسعه صادرات دارد دارد دارد اصل معرفي نامه از بانك
35 بانك سپه دارد دارد دارد اصل معرفي نامه از بانك
36 بانك مركزي دارد دارد دارد اصل معرفي نامه از بانك
37 بازنشستگي شركت نفت دارد دارد دارد كپي صفحه اول دفترچه

 

مراجعین محترم توجه داشته باشید، تنها واحد مجاز به اخذ هزینه از بیمار و یا همراه، واحد صندوق بیمارستان چشم آفتاب می باشد

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تماس 1421 داخلي 1022 ، 1023 و 1024واحد بيمه  تماس حاصل فرمائيد.