corneal transplantation
جراحی های قرنیه
پیوند قرنیه

آشنایی با پیوند قرنیه

چشم انسان از قسمت ها و لایه های مختلفی تشکیلی شده که در صورت آسیب رسیدن به هر لایه ممکن است بخش و یا حتی تمام بینایی از بین برود. قرنیه نیز یکی از لایه های قدامی چشم است که وظیفه انتقال نور به داخل چشم را بر عهده دارد و در صورتی که آسیبی به قرنیه وارد شود نور از خارج چشم به شبکیه منتقل نشده و در نتیجه شخص قادر به دیدن نخواهد بود. ضربه، ایجاد جراحت، عفونت و یا تخریب قرنیه در اثر سوختگی های شیمیائی از علل شایعی است که باعث کدورت قرنیه می شود.
هنگامی که قرنیه چشم در اثر عللی که در بالا ذکر شد دچار کدورت و یا تخریب بشود ، عمل پیوند قرنیه می تواند در بهبود بینایی شخص مفید باشد. درکشور ما بانک چشم جمهوری اسلامی ایران مسئول تامین قرنیه برای انجام پیوند در مراکز درمانی است. برای تامین قرنیه جهت پیوند ، ابتدا بافت قرنیه از چشم انسان اهدا کننده جدا و پس از انجام آزمایشات و حصول اطمینان از سلامت بافت جدا شده، جهت عمل پیوند به بیمارستان و یا مراکز درمانی ارسال می شود.
1. FALK : Femtosecond Anterior Lamellar Keratoplasty
در این روش بیمارانی که دارای کدورت های لایه قدامی قرنیه هستند چه به علت در گیری های عفونی،ضربه، بیماری های دزنراتید و دیستروفی قرنیه، با کمک دستگاه فمتوسکند لایه قدامی را تا ضخامت 200 میکرون برداشته و لایه بافتی یا کلاژن را پس از برش به اندازه کافی جایگزی می کنیم ای روش کاملا بدون بخیه انجام می شود
2. LK : Lamellar Keratoplasty
در این روش که آسیب قرنیه لایه های میانی را گرفتار نموده است و تا عمق حدود 350 – 300 میکرون نفوذ کرده است انجام می شود و در ای روش نیز با استفاده از دستگاه فمتو سکند لایه معیوب را برداشته و با بافت انسانی جایگزی می کنیم ای روش حتما با بخیه های قرنیه انجام می پذیرد.
3. DALK : DEEP Anterior Lamellar Keratoplasty
در این روش تقریبا 80 – 90 % قرنیه گرفتار است و فقط 10 % باقیمانده سالم می باشد. که پس از برداشت لایه گرفتار به هر روش ) چه با فمتوسکند و چه روش جراحی دستی( بافت انسانی را جایگزی و قرنیه ما بهم بخیه می گردند.
4. DSEK : Decemet’s Stripping Epithelial Keratoplasty
در این نوع پیوند فقط لایه خلفی قرنیه که حاوی سلولهای آندوتلیوم بوده و در اثر بیماری های ارثی و یا تروماهای ناشی از ضربه و یا جراحی داخل چشمی آسیب دیده است تعویض می گردد. در ای روش تقریبا عمده ضخامت قرنیه بیمار حفظ شده و فقط لایه خلفی تعویض می گردد. در ای روش دوتا بافت با تزریق هوا به هم اتصال پیدا می کند.
5. DMEK : Decemet Membrane Epithelial Keratoplasty
این روش تقریبا مثل روش DSEk بوده منتهی لایه خلفی که از بافت انسانی جدا شده فقط دارای ضخامت 10-15 میکرون بوده و با تکنیک خاص جایگزی لایه دسمه و آندوتلیوم بیمار می شود. در ای روش بافت نازک خلفی با هوا به پشت قرنیه چسبانده می شود.
6. پیوند کامل قرنیه : Penetrating Keratoplasty
در بیمارانی که لایه های خلفی و لایه های میانی و قدامی آسیب دیده اند و لازم است کلا تعویض گردد. در این روش بافت قرنیه کامل انسانی پس از برش با بخیه به قرنیه بیمار سوچور می گردد. شانس پس زدن این نوع پیوند از همه روش های ذکر شده بیشتر و نیاز به مراقبت خاص دارد.

سوالات و اقدامات جراحی پیوند قرنیه

سوالات متداول کاربران ، اقدامات قبل و بعد عمل پیوند قرنیه

فهرست