Admissions Guide
معرفی بخش
راهنمای پذیرش

آشنایی اجمالی با نوبت دهي ،پذيرش و نحوه ترخيص بیمارستان چشم آفتاب

  • نوبت دهي تلفني 24 ساعته از طريق تلفن گوياي 1421
  • نوبت دهي اينترنتي از طريق سايت بيمارستان aftabhospital.com و مراجعه به لينك راهنماي مراجعين
  • نوبت دهي سرپايي به صورت حضوري و مراجعه به پذيرش مركزي بيمارستان امكان پذير استبیماران ورودی جدید، بیماران درمانگاه هاي تخصصي و فوق تخصصي چشم،

بیماران بستری، بیماران ارجاعی  و بیمارانی که به ‌طورغیرحضوری نوبت گرفته‌اند منحصراً بایستی به پذیرش مرکزی مراجعه نمایند.

پذیرش مركزي :
این واحد نوبت دهی بیمارستان را عهده دار است  و بیمارانی که از چشم پزشکان سایر مراکز درمانی معرفی نامه دارند و یا نوبت خود را از طریق تماس تلفنی و اینترنت رزرو نموده اند با كدملي و كد رهگيري به این واحد مراجعه  می نمایند.و بسته به نيازشان به درمانگاه هاي مختلف ارجاع داده مي شوند . این بخش در طبقه همكف و در ضلع شرقي ورودي بيمارستان  واقع شده است .
 پذيرش اورژانس :
ارائه خدمات بخش اورژانس بصورت شبانه روزي بوده و وظیفه اين واحد پذیرش بیماران اورژانس و  بیمارانیکه با مشکل درد و سوزش چشمی، جسم خارجی، ضربه و تصادف مراجعه مي كنند می باشد.

پذيرش بستري :
اين بخش در طبقه دوم بيمارستان جهت نوبت دهي تزريق داخل چشمي(آواستين)، اتاق عمل 5 و عمل هاي ليزيك پاسخگويي بيماران عزيز ميباشد. بيماران بعد از مراجعه به اين واحد با در دست داشتن دستور پزشك معالج جهت ادامه درمان به بخش هاي مورد نظر ارجاع داده ميشوند.
راهنماي نحوه پذيرش بيماران بستري :
ارائه دستور بستری از طرف پزشک معالج به و احد پذیرش
ارائه کارت ملی
سوابق پزشكي در صورت موجود

مراحل ترخيص بيمار در بيمارستان :
1- بيماران بستري در بخش هاي جراحي واقع در طبقات هشتم و نهم و دهم بيمارستان آفتاب ، پس از ثبت دستور ترخيص توسط پزشك معالج در پرونده ، اقدامات لازم براي بيمار انجام شده ، پرونده تكميل و توسط منشي بخش تحويل واحد ترخيص مي گردد.
2- در واحد ترخيص اطلاعات هويتي ، بيمه اي و باليني بيمار چك مي شود.
3- پس از محاسبه ريالي پرونده اگر مبلغ صورتحساب بيشتر از وديعه پرداختي توسط بيمار باشد مازاد پرداختي به همراه بيمار اطلاع داده مي شود و صورتحساب بيمار تسويه مي گردد.
4- اگر مبلغ صورتحساب كمتر از وديعه پرداختي بيمار باشد فرم استرداد به همراه بيمار  داده شده و پس از تكميل اطلاعات مالي بيمار ، پيامكي مبني بر اينكه استرداد وجه ،طي 7 الي 10 روز آينده انجام مي گردد به بيمار ارسال مي شود و در پايان برگه ترخيص همراه با صورتحساب به بيمار تحويل داده مي شود .
5. در صورت درخواست بيمار مبني بر دريافت پرونده جهت ارائه به بيمه ، به بيمار اطلاع داده مي شود كه طي يك هفته پس از ترخيص به واحد مدارك پزشكي مراجعه كرده و مدارك مورد نظر را طبق تاييديه واحد مدارك پزشكي دريافت كند.
6- پرونده هاي بيماران پايان هر روز به واحد مدارك پزشكي تحويل داده مي شود .

فهرست