Retina and UV
کلینیک ها
کلینیک فوق تخصصی شبکیه و یووییت

کلینیک فوق تخصصی شبکیه و یووییت

شبکیه داخلی ترین لایه چشم می باشد و از سلول های گیرنده نور و اعصاب بینایی تشکیل شده است. این لایه بسیار نازک حدود 75درصد مساحت چشم را می پوشاند و هرگونه بیماری یا اختلال در عملکرد آن اثر نامطلوب روی بینایی ایجاد می کند و در برخی موارد سبب آسیب های جدی و نابینایی می شود.
شایع ترین این بیماری ها عبارتند از: رتینوپاتی دیابتی و دژنراسیون وابسته به سن ماکولا یا AMD. آگاهی از این بیماری‎ ها و انجام تشخیص و درمان به موقع آنها امری حیاتی است. کلینیک فوق تخصصی شبکیه بیمارستان فوق تخصصی چشم آفتاب این خدمت را با حضور متخصصین مجرب و با استفاده از پیشرفته ترین وسایل تشخیصی و درمانی از جمله جدیدترین دستگاه های تصویربرداری OCT، لیزر شبکیه و … ارائه می دهد.

فهرست